For at kunne benytte Online booking skal du oprette en bruger, Det kan du gøre her:

Når du har oprettet en bruger skal du vælge den ønskede dato, for at se om der er ledige tider der kan bookes. Det gør du i datovælgeren her under.

Retningslinjer for Thorup-klim hallen under Covid-19 pandemien

Retningslinjer for Thorup-Klim hallen

Rengøring:

Der rengøres min. en gang om dagen, samt alle kontaktflader desinficeres en gang i døgnet. Der er opstillet håndsprit flere steder i vores lokaler, samt der er desinfektions middel i hallen og omklædningsrum. 

 

OBS!
Det er i Danmark indført nye restriktioner mod Covid-19 og samtidig er smittetrykket i Jammerbugt kommune er højt.
De nationale restriktioner har ikke umiddelbart indflydelse på aktiviteter i hallen men for brugen af cafeteriet.
Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:
- Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
- Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
- Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
For Cafeteriet gælder fortsat at man skal vise gyldig coronapas.
Fra fredag d. 10/12 kl 16:00 gælder ydermere at man skal bære mundbind når man står op og at cafeteriet skal lukkes senest kl 24 og være forladt.
-Halinspektøren og bestyrelsen