Thorup-Klim blev opført i 1986. Efter forudgående svære forhandlinger med Fjerritslev Kommune,
beviste lokalbefolkningen med en indsamling på kr. 1.240.000, at opbakningen til en idrætshal i Thorup-Klim området var fantastisk. Kommunalbestyrelsen blev efter svære overvejelser trods alt herved overbevist om behovet, og man godkendte projektet. Den 19. september 1985 kunne der så afholdes stiftende generalforsamling i Klim Forsamlingshus.

Foruden den store økonomiske opbakning blev der også fra lokalområdet bidraget med en kæmpe frivillig arbejdsindsats i forbindelse med opførelsen. 150 mennesker deltog i rejsegildet d. 16. april 1986. Den store lokale opbakning til hele lokalområdets idrætshal eksisterer stadig. Hallen har gennem årene været flittig brugt og har til fulde bevist sin berettigelse. På grund af den store opbakning fra starten, har Thorup-Klim Hallen altid haft en sund økonomi, hvor der løbende har været økonomi til at udbygge og modernisere hallen mange gange. Hver gang tillige med en stor frivillig arbejdsindsats.

Det store sammenhold omkring hallen mærkes også i det daglige, hvor mange løbende deltager med frivilligt arbejde, når der indkaldes til forskellige projekter. Sammenholdet omkring Thorup-Klim Hallen har medført, at vi stadig står med en moderne og udbygget idrætshal til gavn for alle de lokale aktiviteter, som vore lokale idrætsforeninger arrangerer.

Thorup-Klim hallen har sidden 1986 bygget til flere gange, i 2008 blev der etableret springgrav og motionscenter.

I 2011 kunne hallen fejre 25 års fødselsdag, i den forbindelse blev der lavet et jubilæums hæfte, det kan du se og læse her under.

Retningslinjer for Thorup-klim hallen under Covid-19 pandemien

Retningslinjer for Thorup-Klim hallen

Rengøring:

Der rengøres min. en gang om dagen, samt alle kontaktflader desinficeres en gang i døgnet. Der er opstillet håndsprit flere steder i vores lokaler, samt der er desinfektions middel i hallen og omklædningsrum. 

 

OBS!
Det er i Danmark indført nye restriktioner mod Covid-19 og samtidig er smittetrykket i Jammerbugt kommune er højt.
De nationale restriktioner har ikke umiddelbart indflydelse på aktiviteter i hallen men for brugen af cafeteriet.
Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:
- Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
- Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
- Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
For Cafeteriet gælder fortsat at man skal vise gyldig coronapas.
Fra fredag d. 10/12 kl 16:00 gælder ydermere at man skal bære mundbind når man står op og at cafeteriet skal lukkes senest kl 24 og være forladt.
-Halinspektøren og bestyrelsen