Thorup-Klim blev opført i 1986. Efter forudgående svære forhandlinger med Fjerritslev Kommune,beviste lokalbefolkningenmed en indsamling på kr. 1.240.000, at opbakningen til en idrætshal i Thorup-Klim området var fantastisk. Kommunalbestyrelsen blev efter svære overvejelser trods alt herved overbevist om behovet, og man godkendte projektet. Den 19. september 1985 kunne der så afholdes stiftende generalforsamling i Klim Forsamlingshus.
Foruden den store økonomiske opbakning blev der også fra lokalområdet bidraget med en kæmpe frivillig arbejdsindsats i forbindelse med opførelsen. 150 mennesker deltog i rejsegildet d. 16. april 1986. Den store lokale opbakning til hele lokalområdets idrætshal eksisterer stadig. Hallen har gennem årene været flittig brugt og har til fulde bevist sin berettigelse. På grund af den store opbakning fra starten, har Thorup-Klim Hallen altid haft en sund økonomi, hvor der løbende har været økonomi til at udbygge og modernisere hallen mange gange. Hver gang tillige med en stor frivillig arbejdsindsats.
Det store sammenhold omkring hallen mærkes også i det daglige, hvor mange løbende deltager med frivilligt arbejde, når der indkaldes til forskellige projekter. Sammenholdet omkring Thorup-Klim Hallen har medført, at vi stadig står med en moderne og udbygget idrætshal til gavn for alle de lokale aktiviteter, som vore lokale idrætsforeninger arrangerer.
Thorup-Klim hallen har sidden 1986 bygget til flere gange, i 2008 blev der etableret springgrav og motionscenter.

I 2011 kunne hallen fejre 25 års fødselsdag, i den forbindelse blev der lavet et jubilæums hæfte, det kan du se og læse her under.

4. Feb, 1985

Hal-udvalg nedsat i klim

Den 4. februar 1985 blev der nedsat et haludvalg bestående af medlemmer fra de seks foreninger i området. Olav Pretzmann, Thorup, Poul Arne Sørensen, Thorup, Poul Børge Frost, Thorup Holme, Gudrun Kappel, Vustholme, Ole Svaneborg, Vust, Per Boel Christensen, Thorupstrand, Niels Olsen, Thorupstrand, Søren Lukassen, Klim, Jytte Agesen, Klim, Karl Otto Damsgård, Klim, Leif Madsen, Klim, Linda Pedersen, Klim, Jørgen Røge, Thorup og Erling Thøgersen, Klim.

30. Aug – 1. Sep 1985

Indsamling i området

Da indsamlingen sluttede satte Leif Madsen i sin egenskab af formand for Klim Sparekasse trumf på med en check på 100.000 kr. – og dermed nåede indsamlingen op på 1.240.000 kr. Det svarer til ca. 2500 kr pr. husstand. ( I tallet er indregnet tilsagn om tipsmidler, overskud fra byfest og tidligere indbetalte beløb, ialt 260.000 kr.)

19. Sep 1985

Stiftende general forsamling

Den 19. september 1985 afholdte hallen stiftende generalforsamling i Klim Forsamlingshus. Alle, der har givet tilsagn om bidrag for mindst kr. 100,00 kr., har adgang og stemmeret. Følgende 9 personer valgtes: Formand Olav Pretzmann Erling Thøgersen Poul A. Sørensen Karl Otto Damsgård Ole Svaneborg Gudrun Kappel Niels Jørgen Olsen Søren Lukassen Ejner Larsen

1. april, 1986

Byggeriet går igang

Mange gav et nap med. Et halvt hundrede brugte nogle af påskedagene til en tørn på byggeprojektet, og på et tidspunkt var 40 – 50 i gang på byggepladsen. Mange andre andre gav deres sympati til kende og mødte op med kaffe, bajere eller smørrebrød og æbleskiver til det hårdt arbejdende folk.

16. April 1986

Rejsegilde

Små og store sten, ja selv murbrokker, blev taget i anvendelse, da omkring 150 mennesker forsøgte at slå flasken itu ved rejsegildet på Thorup-Klim Hallen. Flasken knustes og byggeriet blev sikret held og lykke fremover. Et rejsegilde er håndværkernes fest, sagde arkitekt Thorup Rasmussen, Tarm, da det blev hans tur til at bestige talerstolen. Aldrig har jeg set så mange håndværkere til et rejsegilde. Det er jo næsten hele byen, der har været håndværkere ved byggeriet.

2. Aug 1986

Ny Halinspektør

Bent Hartmann ansættes som halinspektør

1. Dec 1987

Ny Halinspektør

Bent Hartmann stopper efter 1,5 år som halinspektør. Hans Gorrtizen tiltræder stillingen som halinspektør

1. Jan 1989

Ny Halinspektør

Hans Gorrtizen stopper efter 2 år som halinspektør. Peder B. Jacobsen tiltræder stillingen som halinspektør

September 1995

Vindfang

På bestyrelsesmødet d. 7.september
1995 fremlagde Karl Otto Damsgaard
tegninger til et vindfang i aluminium.
Det blev besluttet at male vinduerne på
hallen ved frivilligt arbejde. På mødet d.
oktober vedtoges at lave vindfanget.
Pris ca. 80.000,- kr.

1. Maj 1997

Ny Halinspektør

Peder B. Jacobsen stopper efter 10 år som halinspektør. Tommy Heskjær tiltræder stillingen som halinspektør

September 2001

Tilbygning til hallen

I september 2001 byggedes 120 kvardratmeter til hallen. Man manglede bl. a. garderobeplads, depotrum, opvarmningslokale og bedre afgangsforhold ved større arrangementer. Tilbygningen kostede 280.000 kr., heraf har kommunen givet de 200.000 kr som et eengangs tilskud. Resten er financieret over driften, så der ikke stiftes gæld i den anledning.

11. Nov 2006

Indvigelse af tilbygning

i 2006 blev der lavet en tilbygning i enden af hallen. Der blive tilføjet 240m2 til hallen. som indeholdt motionsrum, møderum, depotrum samt multirum med springgrav. Tilbygningen kostede 2.485.816 kr.

8.Maj 2008

Udskiftning af vinduer og galv

Bestyrelsen godkendte et tilbud fra Granly om at udskifte vinduer og gavlen på sydsiden af hallen til en pris på 160.500,- kr. d. 8. maj 2007.

2011

25 års jubilæum

Dette jubilæumsskrift bliver udgivet i
forbindelse med afholdelse af hallens
25 års jubilæum.
Festen starter med at synge “Halsangen”.
Der severes en treretters
menú, og efterfølgende er der lokalrevy,
musikken leveres af partybandet
“Petrols”.
Prisen for dette overdådige arrangement
er 190,- kr.

1. Dec 2016

Ny halispektør

Tommy Heskjær stopper efter 19 år som halinspektør. Heino Kristensen tiltræder stillingen som halinspektør

1. Aug 2018

Ny halispektør

Heino Kristensen stopper efter 1,5 år som halinspektør. Claus Bennetsen tiltræder stillingen som halinspektør

September 2020

Nye Maskiner til motionsrim

Hallen køber nye maskiner til motionscenteret til kr. 600.000. Beløbet tages af driften og bidrag fra motionscenteret.

Sommer 2023

Solcelle anlæg

Der bliver installeret solcelle anlæg på hallens tag. TILSKUDS GIVER TIL SOLCELLE-ANLÆG PÅ THORUP-KLIM HALLEN VINDPARK THORUP-SLETTEN BELØB: KR. 100.000, – VÆKSPULJEN NORLYS BELØB: KR. 50.000, – KLIM SPAREKASSE BELØB: 25.000, – FONDEN HIMMERLAND BELØB: KR. 15.000, –

Sommer/forår 2023

Nyt tag på hallen

Det 37 år gamle tag bliver sudskiftet