OPDATERET MANDAG D. 23/11-2020

Rengøring:

Der rengøres min. en gang om dagen, samt alle kontaktflader desinficeres en gang i døgnet. Der er opstillet håndsprit flere steder i vores lokaler, samt der er desinfektions middel i hallen og omklædningsrum. 

Omklædningsrum:

Omklædningsrummene er pt. Lukket. Det betyder at der ingen mulighed er for omklædning ved aktiviteter i hallen eller motionscenter. 

·         Sprit dine hænder af når du kommer ind i omklædningsrummet.

·         Overhold maks. antal i omklædningsrum, er der allerede fyldt, benyt et andet eller vent uden for. Husk der skal som minimum være 1 meter mellem hver person.

·         Sprit bænke, knagerækker, dørhåndtag af når du går.

Hallen:

·         Sprit/vask hænder inden du går ind i hallen

·         Indgang skal ske via den højre dør med teksten ”indgang”

·         Ved indgang i hallen skal man gå højre om banen, det er tilladt at gå direkte i cafeteriaet. Tasker og lignede placeres modsat dommerbordet når foregående hold har forladt hallen.

·         Kom maks. 5 min før din aktivitet starter.

·         Aktiviteterne stopper 5 min før, således der er tid til at spritte bænker, rekvisitter af inden næste aktivitet. Dette SKAL gøres og gælder alle aktiviteter. Man forlader hallen eller går i cafeteriaet omgående man er færdig.

·         Udgang sker ved at forlade banen modsat dommerbordet og ved at forlade døren til højre med teksten ”Udgang” Efter endt aktivitet skal hallen forlades omgående.

·         Der kan godt være flere aktiviteter i gang på en gang, her må der maks. deltage 10 personer. Hallen kan deles op i flere felter, her skal de generelle pladskrav overholdes, det vil sige at der skal være 4kvm til hver deltager samt der skal være min 2 meter mellem de forskellige grupper, og disse skal tydelig afmærkes med fx kegle, snor eller andet. De forskellige grupper må hverken før, under eller efter aktiviteten blandes sammen.

·         Forældre der venter på børn, må ikke opholde sig i hallen, men kan i stedet for tage plads i cafeteriaet (se retningslinjer for cafeteria) eller vente uden for hallen.

·         Ved aktivitet i Gymnastik salen benyttes indgangen til redskabsrummet. (Den store metal dør.) Det samme gælder udgang, DET ER IKKE TILLADT AT GÅ IGENNEM HALLEN.

·         Ophold i hallen er ikke tilladt, medmindre man sidder ned og venter, på en aktivitet skal starte. Det opfordres til at komme så tæt som muligt på aktivitetens start som muligt.

·         Pr. 29/10-2020 er der indført krav om brug af mundbind indendørs steder hvor der er offentlig adgang. Dette gælder også hallen. Derfor SKAL man bære mundbind når man går ind i vores bygninger. Kravet er gældende for alle personer over 12 år. Det skal ikke bæres mundbind under aktiviteten, omklædning, bad eller hvis man sidder ned.

·         Særskilt aktivitet i multirummet over spring og trambolingrav, er muligt med maks. 10 personer. Her benyttes indgang B, (ny indgang til Motionscenter). Når forgående aktivitet er afsluttet, og har forladt hallen, må man gå ind i selve hallen.

·         Det er ikke tilladt at opholde sig i forgangen, vent udenfor!

Cafeteriet:

·         Maks 50 personer i cafeteriet.

·         Hvis I er sammen, må I også sidde sammen, ellers skal der være min 1 meter mellem jer.

·         Der er krav om brug af mundbind når man står op.

·         Cafeteriet skal lukke og være tømt kl. 22:00

·         Der er opstillet sprit flere steder, sprit hænder inden du kommer op i cafeteriaet.

Motionscenter:

·         Der må maks. være 25 personer i motionscenteret på engang.

·         Hænder vaskes/sprittes inden man går ind og når man går ud. Hver gang!

·         Så snart man har brugt en maskine skal den omgående sprittes af!

·         Hold afstand til hinanden, min 2 meter.

·         Pr. 29/10-2020 er der indført krav om brug af mundbind indendørs steder hvor der er offentlig adgang. Dette gælder også hallen. Derfor SKAL man bære mundbind når man går ind i vores bygninger. Kravet er gældende for alle personer over 12 år. Der vil være en markeret zone når man kommer ind i motionscenteret, her skal der bæres mundbind. Når man forlader den for at træne skal man ikke bære mundbind.  Der skal ikke bæres mundbind når man træner.

Aktiviteter:

Håndbold

·         Børn og unge under 21 år må fortsat være 50 personer samlet.

·         Der må være det antal voksne over 21 år der kræves for at gennemføre aktiviteten, dog samlet 50 personer.

·         Voksne over 21 år må maks. være 10 personer samlet til en aktivitet. Der kan oprettes flere grupper af 10 personer, hvis der er 4kvm per deltager, samt 2 meter mellem grupperne men disse må ikke blandes sammen hverken før, under eller efter aktiviteten. Den samme træner/instruktør må ikke gå fra gruppe til gruppe.

·         Se også forbundets retningslinjer

Fodbold

·         Børn og unge under 21 år må fortsat være 50 personer samlet.

·         Der må være det antal voksne over 21 år der kræves for at gennemføre aktiviteten, dog samlet 50 personer.

·         Voksne over 21 år må maks. være 10 personer samlet til en aktivitet. Der kan oprettes flere grupper af 10 personer, hvis der er 4kvm per deltager, samt 2 meter mellem grupperne men disse må ikke blandes sammen hverken før, under eller efter aktiviteten. Den samme træner/instruktør må ikke gå fra gruppe til gruppe.

·         Se også forbundets retningslinjer

Volleyball

·         Børn og unge under 21 år må fortsat være 50 personer samlet.

·         Der må være det antal voksne over 21 år der kræves for at gennemføre aktiviteten, dog samlet 50 personer.

·         Voksne over 21 år må maks. være 10 personer samlet til en aktivitet. Der kan oprettes flere grupper af 10 personer, hvis der er 4kvm per deltager, samt 2 meter mellem grupperne men disse må ikke blandes sammen hverken før, under eller efter aktiviteten. Den samme træner/instruktør må ikke gå fra gruppe til gruppe.

·         Se også forbundets retningslinjer

Gymnastik

·         Børn og unge under 21 år må fortsat være 50 personer samlet.

·         Der må være det antal voksne over 21 år der kræves for at gennemføre aktiviteten, dog samlet 50 personer.

·         Voksne over 21 år må maks. være 10 personer samlet til en aktivitet. Der kan oprettes flere grupper af 10 personer, hvis der er 4kvm per deltager, samt 2 meter mellem grupperne men disse må ikke blandes sammen hverken før, under eller efter aktiviteten. Den samme træner/instruktør må ikke gå fra gruppe til gruppe.

·         Se også forbundets retningslinjer

Badminton

·         Børn og unge under 21 år må fortsat være 50 personer

·         Der må være det antal voksne over 21 år der kræves for at gennemføre aktiviteten, dog samlet 50 personer.

·         Voksne over 21 år må maks. være 10 personer samlet til en aktivitet. Der kan oprettes flere grupper af 10 personer, hvis der er 4kvm per deltager, samt 2 meter mellem grupperne men disse må ikke blandes sammen hverken før, under eller efter aktiviteten. Den sammen træner/instruktør må ikke gå fra gruppe til gruppe. (indtil videre må kun hver anden bane benyttes, da der ikke er 2 meter mellem banerne. Vi afventer endelig retningslinjer herfor fra Badminton Danmark).

·         Se også forbundets retningslinjer.

Uddrag nye retningslinjer fra Kulturministeriet.

HVAD BETYDER UNDTAGELSEN FOR IDRÆTS- OG FORENINGSAKTIVITETER OP TIL 21 ÅR?

Der må fortsat afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt, f.eks. til babysvømning, barn/voksen gymnastik samt en træner på et idrætshold. Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. I så tilfælde må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv.

Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til 21 år. Dog må der være de nødvendige voksne over 21 år som nævnt ovenfor.

GÆLDER UNDTAGELSEN FOR ALLE AKTIVITETER, HVOR DER ER BØRN OG UNGE OP TIL 21 ÅR TIL STEDE?

Undtagelsen for afholdelse af aktiviteter for børn og unge op til 21 år gælder kun aktiviteter målrettet børn og unge. Det gælder således ikke, hvis børnene/de unge er til stede, men aktiviteten ikke er målrettet disse. I så tilfælde må der kun være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig, inklusiv børn og unge.

MÅ MAN DELTAGE PÅ ET VOKSEN-BARN HOLD TIL EN IDRÆTSAKTIVITET?

Sammen med børn og unge op til 21 år må der deltage de nødvendige voksne over 21 til at afvikle arrangementet forsvarligt. Der må f.eks. gerne være tilknyttede voksne til babysvømning eller til voksen-barn gymnastik. Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet, med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. I så tilfælde må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv.

ER DER FORSKEL PÅ REGLER VED UDENDØRS OG INDENDØRS IDRÆT?

Der gælder samme regler i forhold til forsamlinger udendørs og indendørs. Der skal dog bæres mundbind indendørs af alle kunder, besøgende, tilskuere og personale samt udøvere/deltagere, som ikke udøver idrætsaktiviteten. Det gælder f.eks. udøvere, der mellem kampe eller træninger går rundt i en idrætshal mv.

MÅ DER UDØVES BREDDEIDRÆT?

Ja. Man må stadig træne og spille kampe for alle aldersgrupper i f.eks. håndbold, gymnastik og andre aktiviteter, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt.

MÅ SVØMMEHALLER HOLDE ÅBENT FOR ALMINDELIG ADGANG FOR BØRN OG VOKSNE SAMMEN?

Ja, f.eks. svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig ophold og færdsel på tværs af aldersgrupper. I forbindelse med ét samlet arrangement eller én aktivitet såsom holdtræning, må der maksimalt være 10 personer til stede.

MÅ DER UDØVES PROFESSIONEL IDRÆT?

Ja. Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere, herunder ligaer med professionelle atleter samt individuelle atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

Tilskuere og andre, der ikke tilhører spillertruppen eller er til stede i kraft af et ansættelsesforhold, gælder, at de – for at kunne være over 10 personer til stede samtidig – i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

MÅ MAN AFVIKLE EN IDRÆTSKAMP UNDER UNDTAGELSEN FOR SIDDENDE PUBLIKUM?

Der må afvikles både træning og kampe med op til 10 udøvere, der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane, scene, biograflærred eller lignende. Hvis der er tale om en arbejdsplads med professionelle idrætsudøvere, se spørgsmål om professionel idræt.

MÅ MAN TRÆNE I ET FITNESSCENTER?

Ja, f.eks. svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig udøvelse af idræt på tværs af aldersgrupper. Almindelig ophold og træning i et fitnesscenter betegnes ikke som ét samlet arrangement. Der må dog maksimalt være 10 personer til stede til et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning.

HVOR MANGE MÅ DER VÆRE TIL STEDE I EN SVØMMEHAL ELLER I ET FITNESSCENTER SAMTIDIG?

Der må maksimalt være samlet 10 personer til et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning. Almindelig ophold og træning i en svømmehal eller et fitnesscenter betegnes ikke som ét arrangement. Der må derfor være mere end 10 personer til stede i en svømmehal eller et fitnesscenter, hvis disse ikke er en del af samme arrangement.

Retningslinjer for Thorup-klim hallen under Covid-19 pandemien

Retningslinjer for Thorup-Klim hallen

Rengøring:

Der rengøres min. en gang om dagen, samt alle kontaktflader desinficeres en gang i døgnet. Der er opstillet håndsprit flere steder i vores lokaler, samt der er desinfektions middel i hallen og omklædningsrum. 

 

Der er ingen gældende restriktioner!
-Halinspektøren og bestyrelsen