Om Hallen

THORUP-KLIM HALLEN

Thorup-Klim blev opført i 1986. Efter forudgående svære forhandlinger med Fjerritslev Kommune,
beviste lokalbefolkningen med en indsamling på kr. 1.240.000, at opbakningen til en idrætshal i Thorup-Klim området var fantastisk. Kommunalbestyrelsen blev efter svære overvejelser trods alt herved overbevist om behovet, og man godkendte projektet. Den 19. september 1985 kunne der så afholdes stiftende generalforsamling i Klim Forsamlingshus.

Foruden den store økonomiske opbakning blev der også fra lokalområdet bidraget med en kæmpe frivillig arbejdsindsats i forbindelse med opførelsen. 150 mennesker deltog i rejsegildet d. 16. april 1986. Den store lokale opbakning til hele lokalområdets idrætshal eksisterer stadig. Hallen har gennem årene været flittig brugt og har til fulde bevist sin berettigelse. På grund af den store opbakning fra starten, har Thorup-Klim Hallen altid haft en sund økonomi, hvor der løbende har været økonomi til at udbygge og modernisere hallen mange gange. Hver gang tillige med en stor frivillig arbejdsindsats.

Det store sammenhold omkring hallen mærkes også i det daglige, hvor mange løbende deltager med frivilligt arbejde, når der indkaldes til forskellige projekter. Sammenholdet omkring Thorup-Klim Hallen har medført, at vi stadig står med en moderne og udbygget idrætshal til gavn for alle de lokale aktiviteter, som vore lokale idrætsforeninger arrangerer.

Det er bestyrelsens håb, at opbakningen til hele lokalområdets idrætshal må forsætte i mange år ud i fremtiden.

Læs bogen der blev lavet til hallens 25 års jubilæum herunder.

jubilæumsskrift færdigt